Αναζητάμε Project Manager για το Project ‘Greek Economic Education Initiative’, που στόχο έχει την καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού. 

Η παρούσα πρόταση προγράμματος προτείνει τη μετάφραση στα Ελληνικά και συμπληρωματικά ή εναλλακτικά τη χρήση υλικού οικονομικής εκπαίδευσης από εγνωσμένου κύρους οργανισμούς στοχευμένα σε:

-Γυμνάσια
-Λύκεια
-Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης ενηλίκων
-Χώρους ενίσχυσης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας
-Αυτοδιοικητικά (Δημοτικά και Περιφεριακά) Προγράμματα
 
Τελικός σκοπός του παρόντος προγράμματος  είναι, όταν ωριμάσει, να ενταχθεί η οικονομική εκπαίδευση στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα
 
Τα αρχικά βήματα της εργασίας περιλαμβάνουν:
-Μετάφραση των σεμιναριων του FEE((http://courses.fee.org/courses/ ), αρχίζοντας από το ήδη μεταφρασμένο στα ελληνικά Economics in one Day
-Χρήση του υλικού που σχετίζεται με τo Institute of Economic Affairs (ΙΕΑ) αρχικά στα Αγγλικά για τα αγγλόφωνα σχολεία κι έπειτα πιθανόν στα Ελληνικά, σύμφωνα με το πρότυπο των βρετανικών λυκείων
-Εισαγωγή του υλικού πιλοτικά στο ΕΕΙ, έπειτα στα ιδιωτικά λύκεια, και κατόπιν επέκταση του προγράμματος σε πρωτοβουλίες επιμόρφωσης ενηλίκων, incubators, και αυτοδιοικητικά προγράμματα
Ο απώτερος στόχος ξετυλίγεται σε τρεις άξονες:
a)Χρήση βέλτιστων πρακτικών από χώρες του εξωτερικού ώστε η ελληνική νεολαία και ο μέσος πολίτης να γίνουν κοινωνοί της οικονομικής εκπαίδευσης
b)Δημιουργία δεσμών με οργανισμούς όπως ο FEE.org και η ΙΕΑ για το πλήθος των Ελλήνων φοιτητών στις ΗΠΑ και το ΗΒ
c)Δημιουργία, μετά την εδραίωση του προγράμματος, ενός πρωτότυπου, ειδικά σχεδιασμένου για την Ελλάδα προγράμματος
 
 
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο εργασίας
Καλή γνώση Αγγλικών - γνώση επιπλέον γλώσσας θα εκτιμηθεί
Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση στην επικοινωνία και οργανωτικές δεξιότητες
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 
Παρέχονται
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα ανέλιξης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
International Network
 
Οι αρμοδιότητες του Project Manager θα συμπεριλαμβάνουν:
-Επικοινωνία με σχολεία, εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και φορείς τοπικης αυτοδιοίκησης
-Οργάνωση των σεμιναρίων και εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα
-Δικτύωση με φορείς και άτομα που μπορούν να προωθήσουν την ατζέντα της οικονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 
 
Παρακαλείστε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.